Header Ads

Symbol Piasta

Według słownika języka polskiego piastun to urzędnik dworski wychowujący synów królewskich czyli mężczyzna opiekujący się dziećmi. Żeński odpowiednik tego terminu – piastunka również oznacza wykonywaną pracę - czyli opiekę nad dzieckiem. Piastunka jest więc niańką, mamką lub opiekunką. Piast przez jednych uważany jest za określenie a prze drugich za imię powstałe od pełnionej funkcji – piastuna. Imię to pojawia się między innymi w Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego, jako legendarny protoplasta dynastii Piastów.
W Polsce Piast jest starosłowiańskim ideałem cnoty i symbolem polskości, wzorem "poczciwego przodka", pracującego dla państwa ciężką pracą. Natomiast w Naturowierstwie Piastun/Piastunka jest określeniem osoby pełniącej funkcje, czynności i zadania podobne do kapłana - pomaga, naucza, nakłania do poprawy, opiekuję się potrzebującymi pomocy bliźnimi, kojarzy małżeństwa i bierze udział w obrzędach religijnych.

1 komentarz:

  1. tak, to prawda, piast to człowiek pełniący niejako funkcję nadzorcy, opiekuna tradycji wiedzy i historii aby ją w formie niewykrzywionej przekazać potomnym, mam tutaj na myśli również Piasta Kołodzieja, który wcale nie był rzemieślnikiem wykonującym koła)))))

    OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.