Header Ads

Koło roku

Koło roku jest pozorną wędrówką Słońca na sferze niebieskiej będącą efektem obrotowego ruchu Ziemi wokół Słońca trwającego 365 dni. Wędrówka ta nazywana jest kołem ponieważ Ziemia okrążając Słońce zatacza swoisty krąg przebywając drogę od punktu A do punktu B, czyli od czasu pozornej śmierci słońca, a zarazem jego ponownego narodzenia - przesilenia zimowego przypadającego na 21-22 grudnia, do czasu apogeum - największej siły słońca przypadającej w dniu przesilenia letniego 21 czerwca. Nazwanie tej wędrówki kołem jest uzasadnione albowiem jak dotąd wędrówka ta jest jest nieskończona, a koło roku nieustannie się kręci. Innym i zarazem bliskoznacznym określeniem koła roku jest - taniec stawania się i umierania lub jak kto woli taniec życia, taniec żywiołów. Wszystkie powyższe nazwy są prawidłowe, gdyż położenie słońca na nieboskłonie wyznacza pory roku, a co z tym idzie życie - nieustany proces rodzenia i umierania uzależniony od pór roku i żywiołów. Określeniem koła roku dobrze odzwierciedlającym zjawiska w nim zachodzące jest nazwanie go harmonią i równowagą natury, ponieważ słońce wyznaczając pory roku wyznacza przeciwstawne sobie zjawiska przyrodnicze. Dlatego mamy zimę - czas odpoczynku, zwycięstwo nocy nad dniem i przeciwstawne jej lato - czas wzmożonej pracy, zwycięstwo światła nad ciemnością oraz wiosnę - zasiewy, początek prac polowych, dorastanie słońca, przyloty ptaków, odrodzenie się życia i przeciwstawną jej jesień - czas zbiorów, koniec prac polowych, odloty ptaków, umieranie słońca, życia i roślin. Jak widać równowaga i harmonia w świecie przyrody musi być zachowana i takie jest naturowiercze koło roku, czyli naturowiecze święta o których więcej możesz się dowiedzieć w podstronie "Obrzędowość".

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.