Header Ads

Celebracja wody

Niegdyś ceniona i ubóstwiana, zaś dziś spowszedniała a nawet lekceważona woda jest ważnym źródłem naszego życia niezbędnym do przetrwania. W dawnych czasach uważana za praźródło z którego wyłoniło się wszelkie życie na Ziemi, stała się powszechnym obiektem kultu, symbolem świętości przetrwałej po dziś dzień. Od wieków żyjący w przymierzu z wodą ludzie, darzyli ją wielkim szacunkiem, bowiem stanowiła dla nich podstawą wszelkiego bytu i gwarantowała orzeźwienie. W codziennych zetknięciach się z tym wyjątkowym żywiołem przestrzegali powszechnie przyjętych norm i zasad, między innymi przestrzegali zakazu plucia i zanieczyszczania wszelkiej wody, zarówno tej płynącej w postaci rzek i strumienia jak i stojącej w jeziorach lub studni.
Rzeka wraz z płynącą w niej wodą symbolizowały życiową drogę człowieka. Wypływając ze źródła tętniącego w głębi ziemi reprezentowała płodność oraz początek i narodziny człowieka. Płynąc dalej swym korytem, często zmieniając drogę i siłę swego biegu odzwierciedlała krętość i zawiłości ludzkiego życia  spotykające na swej drodze zgony i narodzenia. Natomiast przedzierająca się przez przez trudne do przebycia tereny woda, utożsamiana była z trudnościami które tak jak rzeka, człowieka spotyka na swej życiowej drodze, i z których po chwilowym osłabnięciu sił powinien podnieść się i wyjść cało ze zdwojoną siłą. W nawiązaniu do ludowej symboliki wodę często stosowano przy zabiegach, praktykach i obrzędach związanych z rytmem życia ludzkiego. Tak więc wykorzystywano ją jako magiczny i oczyszczający środek, używany do rytualnego obmycia i oczyszczenia podczas dwóch przełomowych i przeciwstawnych sobie procesów życia ludzkiego - narodzin, i śmierci.
Kąpiel nowo narodzonego dziecka stanowiła symboliczny obrzędem przejścia i przyjęcia noworodka do świata żywych, wyznaczała zarazem moment oczyszczenia po odbytym przejściu zapewniający pomyślność w przyszłym życiu dziecka. Aby zapewnić mu dostatek i bogactwo do pierwszej kąpieli dodawano pieniądze, natomiast żeby zagwarantować zdrowie i urodę dodawano zioła, mleko miód i żyto. Woda pozostałą z obmycia noworodka posiadała szczególną moc życiową zapewniającą płodność świata przyrody, toteż wylewano ją w pobliżu drzew zapewniając im tym sposobem witalność, płodności obfite owocowanie.
 Wodę, stosowano także do obrzędowego obmycia zmarłego człowieka. Czyn tak jak w przypadku noworodka był praktycznym i symbolicznym postępowaniem, umożliwiającym zmarłem odejście ze świata żywych. Przeciwieństwie do wcześniej, panował zakaz wylewania wody pozostałej z obmycia zmarłego w pobliżu tętniących życiem drzew i roślin. Gdyż według ówczesnych wierzeń czyn ten mógł odebrać roślinie siłę życiową i w efekcie doprowadzić do jej śmierci - uschnięcia. Takiej wody nie wylewano także w pobliżu domu i gospodarstwa, gdyż czyn ten mógł doprowadzić do rychłej śmierci któregoś z domowników bądź zwierząt gospodarskich.
Pradawny kult tętniącej życiem wody, przejawiał się również w oddawanej czci śródleśnym źródłom. Powszechnie wierzono w leczniczą moc źródlanej wody wypływającej z głębi ziemi. Wobec tego ujścia takie zwane były zdroiskami lub zdrojami, gdyż woda z nich czerpana posiadała lecznicze właściwości przywracające zdrowie, toteż dawano pić ją chorym, polecano myć się w niej ranionym oraz stosować innym na wszelkie słabości i dolegliwości. Woda pozyskiwana z takich źródeł była zdrowa, czysta, świeża i często smaczna a ze względu na swe lecznicze właściwości określana była mianem świętej wody, zaś same źródła nazywano mianem świętych miejsc lub świętych zdrojów.
Z uwagi na oczyszczającą moc świętej wody odpędzającej złe wpływy będące przyczyną chorób, zaczęto wykorzystywać ją w różnych obrzędach świątecznych. Stosowano ją między innymi do oczyszczenia i święcenia, czyli kropienia świętą wodą domu, jego mieszkańców oraz gospodarstwa i inwentarza, a także pola, ziemi i ziarna. Zwyczaj ten wykonywany podczas świąt zapewnić miał bezpieczeństwo i oczyszczenie od wszelkich złych wpływów, gwarantując pomyślność i zdrowie oraz chroniąc od nieszczęść i chorób. Podczas święcenie panowała jedna zasada, otóż dom i domowników oraz pola i gospodarstwo zawsze święcił gospodarz domu, zaś gospodyni święcił wyłącznie przygotowane do zasiewu ziarno.
Niestety do czasów dzisiejszych przetrwało nie wiele takich miejsc, bądź po prostu zostały zapominane ... . Jednak, patrząc z medycznego punktu widzenia, woda rzeczywiście wywiera pozytywny wpływ na nasz organizm. Kąpiele w wodach regenerują człowieka, uspokajając i odprężając wypływając kojąco na cały organizm ludzki, natomiast niektóre wody stosowane w postaci zdrowotnego napoju mogą leczyć schorzenia. Zresztą jak mówi stare przysłowie "Chcesz być zdrowy i młody, nie stroń nigdy od wody".

1 komentarz:

  1. Ceremonia Wody u Unitarian Uniwersalistów.
    http://uupl.wordpress.com/unitarianizm-uniwersalistyczny/ceremonia-wody/

    OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.