Header Ads

Zaduszki

Jesień zawitała na dobre, lato to już zaledwie wspomnienie, które dawno przeminęło z wiatrem zrywającym obecnie powiędłe i pożółkłe liście drzew. Niebawem i tych pięknych, kolorowych liści zabraknie, a w raz z nimi pójdą w niepamięć jesienne barwy Natury pozostawiając jedynie puste korony drzew, zaś opadnięte na ziemie liście utworzą ochronną warstwę zabezpieczającą glebę i podłoże przed zimowym śniegiem i mrozem.

Znaczenie Zaduszek
Jesienne, a mianowicie listopadowe okoliczności świata przyrody dosadnie ukazują nam nieprzerwaną ciągłość przemijania, sprzyjając tym sam samym wszelakim rozważaniom, przemyśleniom, a także refleksją nad śmiercią i sensem ludzkiego życia. Zbiorowo i nagminnie opadając, pozbawione życia liście drzew i krzewów w szczególny sposób wprowadzają nas w specyficzny czas wspomnień i zadumy, w którym wspominamy nieżyjących już przodków i członków rodziny. Przypadające na dwa pierwsze dni listopada Zaduszki stanowią zatem osobliwe święto zmarłych,  spektakularny dzień pamięci, hołdu, czci i szacunku składanej tym którzy odeszli. W ten niecodzienny sposób listopadowe Zaduszki przygotowują nas na nadejście tego co nieuniknione, ukazując zarazem, że wszystko w przyrodzie ma swój czas.

Tradycje Zaduszek
Rodzina to drzewo, a jego gałęzie to każdy z nas. Ważne jest aby dbać o drzewo, tak samo ja ko nie trzeba dbać o rodzinę aby była silna, mocna i zdrowa. Jednakowo ważne jest aby pielęgnować i troszczyć się o korzenie drzewa i korzenie naszego rodu będące źródłem życia, tradycji i historii. Owa troska o źródło rodu przejawia się w kultywowanych po dziś dzień zwyczajach Zaduszkowych, między innymi składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy na odwiedzanych w świąteczny dzień mogiłach zmarłych. Niebanalnym sposobem na spędzenie tych poważny i niezwykłych dni może być przekazanie następnym pokoleniom rodzinnych tradycji oraz wiedzy i historii na temat naszego rodu. Niegdyś powszechnie kultywowanym świątecznym zwyczajem było tak zwane dokarmianie dusz zmarłych, czyli pozostawianie na grobach resztek jedzenia oraz kawałków chleba stanowiących ofiarę i pożywienie dla powracających i wędrujących w ten dzień dusz zmarłych ludzi. Z tego zapomnianego już zwyczaju wywodzi się druga także nie przetrwała świąteczna tradycja, a mianowicie wręczanie chleba bądź drobnych datków żebrzącym w pobliżu cmentarza w czasie Zaduszkowych świąt biednym, starszym i często chorym dziadom, od której to poniekąd pochodzi słowiańska nazwa święta zmarłych - Dziady. W dawnych czasach w dniu świątecznych uroczystości rozpalano na rozstajach dróg i w pobliżu cmentarza ogniska, będące drogowskazem dla wędrujących po świecie dusz, umożliwiając im powrót do rodziny i rodzinnego domu. Rozpalane w środku i w okolicy domu pochodnie uniemożliwiały także wejście do wnętrza chaty nieczystym duchom, strachom i upiorom. 

Symbolika Zaduszek
Zapalane współcześnie na grobach znicze będące oddźwiękiem dawnych tradycji i zwyczajów, stanowiące również wyrazisty symbol pamięci o zmarłych przodkach. Składane w dniu Święta Zmarłych kwiaty, stanowią natomiast niezwykły symbol przemijania czasu, życia i następującej po niej śmierci. Zaduszkowy ogień i woda stają się również wyjątkowymi mediatorami umożliwiającymi w tym dniu nawiązanie kontaktu ze zmarłymi oraz poznanie przyszłych losów podczas wieczornych wróżb.

Pochodzenie świąt i etymologia nazwy
Utrata bliskiej osoby zawsze prowadziła ze sobą żal, smutek oraz ciężkie, niekiedy wręcz traumatyczne przeżycie. Jednak śmierć jest nieodzowną częścią życia, jego następstwem oraz naturalnym procesem który czeka każdego z nas. Wielu z pozostających przy życiu nie mogło pogodzić się z odejściem członka rodziny, wobec tego często ich wspominali oraz próbowali nawiązać z nimi kontakt prosząc o rady bądź wsparcie. Wierzono także, że dusze zmarłych nie mogące pogodzić się z rozłąką, zbyt wczesną bądź nagłą śmiercią odwiedzają swych żyjących członków rodziny  nieraz niosąc przestrogę lub ostrzeżenie. Za noc w którą powszechnie powracają na ziemię duszę zmarłych uważano dwie pierwsze listopadowe noce, w których czasie kontakt ze zmarłymi był ułatwiony i o wiele bardziej możliwy niż w innych terminach. Popularnie wierzono, także że w tą wyjątkową noc dusze nieżyjących ludzi szwendają się po ziemi szukając swych krewnych i doczesnych domów. W ten sposób zrodziło się święto znane bardziej jako Dzień Zmarłych będące następstwem towarzyszącego każdej pierwotnej religii naturalnej kultu przodków. Świąteczne uroczystości poświęcone są śmierci cielesnej, powszechnie uważa się, że po niej pozostaje dusza ludzka, wobec tego listopadowe obchody posiadają różne ale bliskoznaczne określenia odzwierciadlające nietypowy charakter świąt czyli popularne Dzień Zmarłych, Święto Zmarłych, Zaduszki, Dzień Zaduszny oraz Dziady lub Święto Przodków.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.