Header Ads

Przysłowia ludowe na kwiecień

Przysłowia ludowe określające zmienność kwietniowej pogody :
 • Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
 • Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata.

Przysłowia opisujące zjawiska atmosferyczne występujące w kwietniu :
 • Grzmot w kwietniu dobra nowina, mróz już liści nie pościna.
 • Śnieg kwietniowy - trawie i koniu zdrowy. 

Przysłowia przepowiadające pogodę : 
 • Jeśli pszczoły w kwietniu nie latają, to długie chłody zapowiadają.
 • Pogody kwietniowe, słoty majowe.
 • Sprzyja nam rok, gdy kwiecień wilgotny, nie bardzo słotny. 
 • Kwiecień gdy deszczem plecie, maj ustroi w kwiecie.
 • W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.

 Przysłowia związane z pracą w polu :  
 • Kiedy w kwietniu słonko grzeje,  wtedy chłop nie zubożeje.
 • Gdy w kwietniu deszcz rosi, błogosławieństwo polom przynosi.
 • Kwiecień ciepły, mokry maj, będzie żyto jak gaj.
 • Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.
 • W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.
 • Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.
 • Jak w kwietniu rosa, to dosiewaj chłopie mocno prosa.
 • Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.
 • Śnieg w kwietniu goi rolę, hamuje niedolę.
 • Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami.
 • Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
 • Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
 • Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.