Header Ads

Mikoryza - symbioza Natury

W przyrodzie występuję wiele różnych przykładów symbiozy,  czyli współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów. Najpopularniejszym z nich jest mikoryza - współżycie grzybów z korzeniami roślin. Symbioza ta ma korzyści obustronne,  grzyb pobiera substancje odżywcze z korzenia danej rośliny, a zarazem ułatwia jej pobieranie związków organicznych z podłoża - wody i soli mineralnych. Występowanie niektórych gatunków grzybów uzależnione jest od występowania danej rośliny i na odwrót, a poszczególne gatunki grzybów żyją w symbiozie ze ściśle określonymi gatunki drzew leśnych. Zatem znając podstawowe przykłady mikoryzy możemy zapewnić sobie obfite grzybobranie.

Wędrując po lesie w poszukiwania grzybów zwracajmy uwagę na gatunki drzew, gdyż interesujące nas grzyby możemy znaleźć pod jednym z nich:
  • Borowik szlachetny, usiatkowany i przyczepkowy - dąb i buk
  • Borowik zajęczy/podgrzybek zajączek - świerk
  • Koźlarz czerwony - osika
  • Koźlarz babka i pomarańczowożółty - brzoza
  • Koźlarz grabowy - grab
  • Maślaki  zwyczajny, pstry, ziarnisty i lepki - sosna i modrzew
  • Rydze - jodła, świerk i sosna.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.