Header Ads

Wrześniowe przysłowia ludowe

Przysłowia ludowe określające wrześniowe pogody :
 • Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
 • Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.
 • Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak.
 • Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
 • Straszna jest wrześniowa słota - miarka deszczu, korzec błota.

Przysłowia na życie :
 • Oto wrzesień, bliska jesień.
 • Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
 • Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
 • Gdy wrzesień to jesień, leniwiec ma próżną kieszeń.
 • Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń.
 • Kto pracował w lecie, temu powie wrzesień, ciesz się gospodarzu, tłusta będzie jesień.

Przysłowia przepowiadające pogodę na przyszłe dni i miesiące :
 • Gdy we wrześniu plucha – będzie zima sucha.
 • Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
 • Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały wrzesień leci.
 • Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny.
 • We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki.
 • Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
 • Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi, są snadź znakiem tęgiej zimy.
 • Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.
 • Czego lipiec i sierpień nie dogotuje, to z pewnością wrzesień dosmaży.
 • Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień.
 • Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima.
 • Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.
 • Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej piękne i jasne dni bywają.
 • Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.