Header Ads

Dokarmianie zwierzyny

Dlaczego dokarmiamy zwierzęta?
Pokarm jest głównym źródłem energii zwierzęcia umożliwiającym mu codzienną egzystencję. W zimie, ilość pożywienia w środowisku naturalnym ulega znacznemu ograniczeniu, a wydobycie jego pozostałości z pod zalegającej pokrywy śnieżnej jest trudniejsze niż w lecie lub jesieni, po za tym czas, który dzikie zwierzęta mają przeznaczony na żerowanie jest o wiele krótszy niż w innych porach roku. Tak więc, aby zabezpieczyć pędy młodych drzew przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz aby pomóc dzikim zwierzętom przetrwać najtrudniejszy dla nich okres w roku prowadzi się zimowe dokarmianie wolno żyjącej zwierzyny.

Kiedy dokarmiamy zwierzęta?
Dokarmianie zwierząt rozpoczynamy wraz z nastaniem silnych mrozów i spadnięciem pierwszego śniegu. Raz rozpoczęte dokarmianie prowadzimy systematycznie i nieprzerwanie przez całą zimę, aż do całkowitego ustania mrozów i zejścia zalegającej pokrywy śnieżnej. Dokarmianie zwierząt przeprowadza się w specjalnie przystosowanych do tego celu drewnianych konstrukcjach zabezpieczających pokarm przed zamoknięciem, dla ssaków są to paśniki, a dla ptaków karmniki.

Czym dokarmiamy ssaki?
Jeleniowate sarny i jelenie dokarmiamy głownie sianem wykładanym w paśnikach i zawieszanym na niskich drzewach i krzewach. Dodatkowo w pobliżu paśników stawia się również drewniane lizawki wypełnione solą kamienną. Dla wszystkożernych dzików w pobliżu paśnika lub bezpośrednio pod nim wykłada się kiszonki, ziemniaki lub ich obierki, buraki oraz żołędzie i orzechy, którymi pożywią się również leśne wiewiórki. Natomiast odwiedzające zimowe stołówki zające dokarmiamy kapustą i marchewką. Dodatkowo w pobliżu paśnika można wykładać owoce, głównie jabłka oraz gałązki młodych drzew.

Czym dokarmiamy ptaki?
Owadożerne ptaki, czyli sikorki, kowaliki i dzięcioły dokarmiamy nasionami roślin oleistych, głównie ziarnami słonecznika oraz gniecionymi orzechami włoskim lub laskowymi. Dla nich wywieszamy również świeże kawałki niesolonej słoniny, a dla zaglądających czasami sójek również żołędzie. Ziarnojady odwiedzające karmniki, których przedstawicielami są między innymi wróble, mazurki, dzwońce, szczygły i trznadle dokarmiamy ziarnem zbóż - prosa i pszenicy oraz ziarnem słonecznika, dyni, lnu, maku i konopi. Natomiast dla kosów, gili, drozdów i kwiczołów należących do  miękkojadów wykładamy na ziemi jabłka i gruszki oraz owoce jarzębiny, dzikiej róży, czarnego bzu i głogu. Dość często zimowe miejsca dokarmiania odwiedzają przedstawiciele kurowatych, czyli kuropatwy i bażanty, dla których prócz ziarna zbóż dodatkowym smakołykiem będą ziarna kukurydzy. Natomiast dziko żyjące kaczki i łabędzie dokarmiamy kawałkami gotowanych ziemniaków i marchewki, a  poszukujące pożywienia stada wron, kawek i gawronów  dokarmiamy kawałkami suszonego chleba i pieczywa.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.