Header Ads

Marcowe przysłowia ludowe
Przysłowia ludowe na marzec:
 • W marcu jak w garncu.
 • Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.
 • W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje. 
 • Marzec przychodzi wilkiem, odchodzi barankiem. 
 • Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 
 • To, co marzec sobie marzy, to jest sęk dla gospodarzy.
 • A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
 • Od dnia dwudziestego marca słońce zagrzewa  nawet starca. 
 • Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie wadzi. 
  
Marcowe przysłowia ludowe związane z pracą w polu : 
 • Marzec zielony niedobre plony.
 • Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.
 • Śnieg marcowy owocom niezdrowy.
 • W marcu, choć słota, rzucaj zboże do błota.
 • W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
 • Nie siejesz grochu w marcu,, nie masz go w garncu.
 • Marzec zimny i słoneczny, plon zaręcza dostateczny.
 • Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj. 
 • Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
 • Kiedy w marcu deszcze leją, nie ciesz się chłopie nadzieją.
 • Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju.
 • Gdy w marcu od południa ryknie, wielki urodzaj ci z tego wyniknie.
 • Zima, gdy mrozem nie wygodzi, marzec z kwietniem wraz wychłodzi. 
 • Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo na pola deszcze sprowadza. 
 • Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko jaśnieje, to rolnik się śmieje.

Marcowe przysłowia przepowiadające pogodę na przyszłe dni i miesiące : 
 • Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
 • Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
 • Po marcu grzmiącym, maj śniegiem ćmiący.
 • Marca obraz wierny, to miesiąc październy.
 • Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze. 
 • Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu. 
 • Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
 •  W marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.
 • Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.
 • Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
 • Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.  
 • Gdy marzec z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
 • Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu takiego. 
 • Jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się zdarzy, zima już nie przydarzy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.